Šelpice 140, 919 09, Slovakia     +421 940 877 820

O FIRME

Firma bola založená v roku 2005.
Naším hlavným cieľom je maximálne zvýšiť antikoróznu ochranu Vašich výrobkov. Pracujeme s kvalitnými produktami, dodržiavame presne definované postupy, špičkové technológie, ktorými dosahujeme efektívne spracovanie jednotlivých zákaziek a zvyšujeme estetickú hodnotu a životnosť výrobku. Priemyselná lakovňa disponuje 400 m2 prevádzkových priestorov a mobilným lakovacím zariadením..

Použitie otryskávania ( pieskovania)

– odstraňovanie korózie z povrchu – odstraňovanie starých povlakov z kovov, plastov, dreva, betónu a pod.
– odstraňovanie okuí po tvárnení a tepelnom spracovaní
– príprava povrchu pod organické povlaky (náterové hmoty, plasty, gumu a i.)
– odstraňovanie ostrých hrán po obrábaní


Technológia tryskania je v dnešnej dobe jednou z najrozšírenejších mechanických úprav povrchu. Výsledný efekt sa využíva pri predúprave, kedy hlavným cieľom tryskania je dokonale očistiť a optimálne zdrsniť povrch pre následné aplikácie povrchových úprav. Tryskanie je taký spôsob opracovania, ktorým sa dosiahne požadovaná kvalita povrchu súčiastky, bez toho aby sa menil jej tvar.

Správne vyhotovené nástreky spĺňajú mnoho funkcií napr. antikoróznu, vodoodpudivú, funkcia UV filtra – ochranná voči klimatickým podmienkam, protipožiarnu, dotvárajú estetický vzhľad, plnia bezpečnostnú funkciu .

ZÁKLADNÉ FARBY

Základné farby sú určené na nástreky kovov. Obsahujú antikorózne pigmenty. Základné farby sú väčšinou matné. Typ základnej farby je treba zvoliť aj podľa toho aký z vrchných emailov bude použitý pre konečný náter.


VRCHNÉ FARBY

EPOXIDOVÉ
Dvojzložkové náterové hmoty. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou proti chemickému namáhaniu a vysokou tvrdosťou.

SYNTETICKÉ
Umelo vytvorené, vzniknuté syntézou – postupom, ktorým bola farba vyrobená. Syntetické  môžu byť laky pre vnútorné aj vonkajšie použitie, antikorózne farby aj vrchné emaily.

AKRYLÁTOVÉ
široká skupina na vzduchu schnúcich náterových hmôt (napr. pre nátery nábytku). Vypaľovacie ( pre nátery chladničiek, pračiek, počítačov a iné ), dvojzložkové ( pre opravy automobilových karosérií). Živice v uvedených náterových hmotách sú rozpustené v organických rozpúšťadlách.

POLYURETANOVÉ
Veľmi odolné dvojzložkové laky, emaily .Používajú sa k vonkajším aj vnútorným nástrekom v priemysle a autoopravárenstve a iné.)


Spôsob aplikácie
Vysokotlaké lakovanie (AirLess), nizkotlaké lakovanie (konvenčné )

– REFERENCIE 

CERTIFIKÁTY

KONTAKT

PREVÁDZKA

Šelpice 140, 919 09    +421 940 877 820     technocolor@technocolor.sk


SÍDLO SPOLOČNOSTI

Technocolor s.r.o.
Martina Benku 10, 917 01 Trnava, Slovakia
IČO: 36273830 • DIČ: 2022033057
Bankové spojenie: 4017084560/7500 ČSOB a.s.

yt2.org